Informacje i rezerwacja

Regulamin Wycieczek

Regulamin korzystania z systemu rezerwacji wycieczek na portalu 43time.pl w zakładce: Wycieczki


Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania systemu rezerwacyjnego wycieczek portalu internetowego 43time.pl znajdującego się pod adresami URL www.43time.pl. („Portal”)
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu.


Spis treści:
§1 Informacje podstawowe

§2 Zasady ogólne zakupu usługi

§3 Ochrona danych osobowych

§4 Założenie rezerwacji InternetCentrum Rezerwacji Telefonicznej

§5 Cena usługi 

§6 Formy płatności: Płatność przelewem bankowym, Płatność przelewem internetowym, Płatność kartą kredytową, Płatność gotówką, Płatność przekazem pocztowym.

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

§8 Zmiana rezerwacji

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Kontrahenta 43time.pl

§11 Obsługa posprzedażowa

§12 Postępowanie reklamacyjne

§13 Postanowienia końcowe

§1 Informacje podstawowe


1.1. Właścicielem Portalu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Portalu jest firma 43time.pl Alicja Haliniak., z siedzibą przy ulicy Brzozowa 6/7, kod pocztowy 32-660, w Chełmku, NIP 549-237-11-17, działająca jako agent turystyczny zwana dalej Portalem.
1.2. Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup noclegów i pobytów pakietowych w ośrodkach sanatoryjnych oraz SPA, wycieczek turystycznych, biletów lotniczych, biletów autokarowych, ubezpieczeń, biletów promowych, wynajem samochodów, rezerwację hoteli poprzez udostępnienie systemów rezerwacji internetowej 43time.pl.
1.3. Założenie rezerwacji lub zakup usługi może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji 43time.pl pod numerem wskazanym na stronie Portalu.
1.4. Prezentowane na stronach internetowych 43time.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§2 Zasady ogólne zakupu usług dostępnych na Portalu.


2.1. Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.
2.2. Korzystanie z Portalu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.
2.3. Realizowanie zapytań o rezerwację z użyciem cudzego nazwiska lub fałszywego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.4. Firma 43time.pl nie gwarantuje, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemami rezerwacji internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu usług jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa kontrahenta 43time.pl oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za usługę podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.
2.7. W chwili dokonania rezerwacji usługi powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.
§3 Ochrona danych osobowych


3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do systemów rezerwacji internetowej będą przetwarzane przez 43time.pl  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
3.2. 43time.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez 43time.pl), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym
3.3 Wysyłając formularz rezerwacyjny lub formularz zapytania rezerwacyjnego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez 43time.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez 43time.pl usług marketingowych polegających na promowaniu usług 43time.pl i jego partnerów.
3.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych 43time.pl stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.6 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach 43time.pl zawiera Polityka Prywatności.
3.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
§4 Założenie rezerwacji (Instrukcja zakładania rezerwacji i zakup usług)


Zarezerwowanie usługi może odbyć się przez:
Internet
4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was usługi.
Na tym etapie można również zaznaczyć preferowany tryb rezerwacji. (np. tylko oferty z rezerwacją Online).
4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z usługami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z propozycji prezentowanych przez Systemy Rezerwacji Internetowej. Przy każdej usłudze znajduje się informacja, czy jest ona dostępna w trybie rezerwacji Online.
4.1.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem usługi, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji („Formularz”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników usługi niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.1.4. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie Państwo- po uprzednim zapoznaniu się:- zapisy niniejszego Regulaminu- warunki uczestnictwa kontrahenta 43time.pl, do których link znajduje się na Formularzu.- informację, że dla Państwa bezpieczeństwa, w razie ewentualnej reklamacji świadczeń zawartych w umowie, prosimy o podpisanie i odesłanie umowy faxem  lub scanem na adres  biuro@43time.pl najpóźniej na dzień przed Państwa wyjazdem.
4.1.5. W kolejnym kroku przechodzą Państwo do rezerwacji wybierając w zależności od oferty:
a.) Przycisk „Kup teraz” lub „Kup online”
Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych w Formularzu danych przechodzą Państwo na stronę płatności – gdzie dokonuje się wpłaty za usługę wybierając jedną spośród kilku form płatności. Dokonanie wpłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez 43time.pl m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny usługi i jej składników, terminu, dostępności usługi, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa w niej danego kontrahenta.
W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna 43time.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie kontrahenta. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez kontrahenta zawarta zostaje umowa między Państwem a kontrahentem 43time.pl, a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.
W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej usługi, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemach rezerwacyjnych kontrahentów, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie przez Centrum Rezerwacji 43time.pl. Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki usługi, a w szczególności jej cenę, to 43time.pl zatwierdzi wpłatę dokonaną na poczet nowej ceny usługi i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty, prześle Państwu na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: umowę, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Państwem a kontrahentem 43time.pl. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w założonej rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana bez kosztów przez 43time.pl, a kwota wpłacona na poczet usługi turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona.
b.) Przycisk „Zamawiam” lub „Zapytanie rezerwacyjne”
Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej oferty bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez naszego doradcę w systemie kontrahenta.
Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny usługi doradca 43time.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu chęci zakupu usługi przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa kontrahenta. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@43time.pl lub faksem.
Przesłanie do 43time.pl mailem na adres biuro@43time.pl lub faxem potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa kontrahenta.
Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie kontrahenta, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji, które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży.Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez kontrahenta zawarta zostaje umowa między Państwem a kontrahentem 43time.pl.
Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do 43time.pl Umowy faksem lub po zeskanowaniu mailem na adres: biuro@43time.pl najpóźniej na dzień przed Państwa wyjazdem.
Centrum Rezerwacji Telefonicznej
4.1.6. Po uzyskaniu połączenia z doradcą 43time.pl w Centrum Rezerwacji podajecie Państwo kod konkretnej oferty, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.
4.1.7. Doradca 43time.pl potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa usługi lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.
4.1.8. Po potwierdzeniu chęci zakupu usługi przesłany zostanie do Państwa email potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa kontrahenta. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@43time.pl lub faksem.
4.1.9. Przesłanie do 43time.pl mailem na adres biuro@43time.pl lub faxem potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa kontrahenta 43time.pl.
4.1.10. Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie kontrahenta, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży.Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez kontrahenta zawarta zostaje umowa między Państwem a kontrahentem 43time.pl.
4.1.11. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do 43time.pl Umowy faksem lub po zeskanowaniu mailem na adres: biuro@43time.pl najpóźniej na dzień przed Państwa wyjazdem.
 


§5 Cena usługi


5.1. Cena zakupionej usługi obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie usługi, a w szczególności:
a.) opłatę za zakwaterowanie,b.) w zależności od rodzaju usługi opłatę za środek transportu (nie dotyczy imprez z dojazdem własnym),c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem usługi,d.) podatki,f.) inne zgodne z opisem usługi.
5.2. Kontrahent 43time.pl może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. 43time.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian imprezy przez kontrahenta 43time.pl. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
5.3. Z uwagi na fakt, że cena usługi może być wyrażona przez niektórych kontrahentów 43time.pl zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za usługę może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
5.4. Każdy z kontrahentów 43time.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego kontrahenta.
5.5. Finalna cena zakupu usługi nie jest gwarantowana przez 43time.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez 43time.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od naszego kontrahenta.
5.6. 43time.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym 43time.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa usługi.
§6 Formy płatności


6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją usługi, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za usługę:- płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki- płatność całkowita
6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa najczęściej na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia usługi, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego kontrahenta. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Doradcy 43time.pl.
6.3. Przy wpłacie zaliczki, Doradcy 43time.pl udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny usługi.
6.4. W 43time.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:
Przelew bankowy,Przelew internetowy,Karta kredytowa,Przekaz pocztowy.Płatność przelewem bankowym
6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:
43time.pl SABank ING Bank Śląski.Nr. 48 1050 1445 1000 0090 9429 5194 

Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.
6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer płatności nadany przez 43time.pl (13 cyfrowy numer znajdujący się na oświadczeniu o płatności) przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.
6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem lub drogą elektroniczną na adres: email biuro@43time.pl wraz z następującymi danymi:- numer płatności (rezerwacji),- imię i nazwisko podróżnego.
6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę 43time.pl. Szczególnie w przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do 43time.pl.
6.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.
Płatność przelewem internetowym
6.5.6. Wybierając płatność przelewem internetowym zostaną Państwo przeniesieni (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platformy dotpay SA umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.
6.5.7. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.
6.5.8. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za usługę zarezerwowaną w 43time.pl, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od 43time.pl.
6.5.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu usługi.
Płatność kartą kredytową
6.5.10. Dokonując rezerwacji przez Internetowy System Rezerwacji zostaniecie Państwo przekierowani do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych dotPay, umożliwiającego zapłatę kartą kredytową.Dokonując rezerwacji przez Centrum Rezerwacji 43time.pl, otrzymacie Państwo e-mailem link, które umożliwi Państwu autoryzację płatności.6.5.11. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia usługi jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez 43time.pl odpowiednim organom ścigania.
6.5.12. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za usługę. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.
6.5.13. W przypadku:
a.) braku autoryzacji,
b.) braku możliwości zablokowania należności na karcie,
c.) gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu
43time.pl skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.
6.5.14. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a.) rodzaju karty kredytowejb.) numeru karty kredytowejc.) nazwiska i imienia posiadacza kartyd.) daty ważności karty kredytoweje.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
6.5.15. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne Dotpay przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego Dotpay. 43time.pl nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.
6.5.16. Po dokonaniu autoryzacji płatności za usługi zakupione w 43time.pl, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę. Czynność ta jest niezależna od 43time.pl

Płatność przekazem pocztowym
6.5.18. Płatność przekazem pocztowym dopuszczalna jest, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia pobytu.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:43time.plBank ING Bank Śląski.A.Nr. 48 1050 1445 1000 0090 9429 5194
6.5.19. Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu należy wpisać numer płatności nadany przez 43time.pl (13 cyfrowy numer znajdujący się na oświadczeniu o płatności) przesłany do Państwa drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.
6.5.20. Potwierdzenie nadania przekazu należy przesłać faxem lub drogą elektroniczną na adres :email biuro@43time.pl wraz z następującymi danymi:- numer płatności (rezerwacji),- imię i nazwisko podróżnego.
7.5.21. Przekaz pocztowy należy nadać w najbliższym możliwym terminie po dokonaniu rezerwacji usługi, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.
§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów


7.1. Dokumenty podróżne za zakupioną usługę zostaną dostarczone Państwu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu.
7.2. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.
§8 Zmiana rezerwacji


8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie usługi możliwe jest na warunkach określonych przez kontrahenta imprezy.
8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa.
8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji usługi możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@43time.pl albo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji 43time.pl.
8.4. Doradca 43time.pl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.
§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta


9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie usługi możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa kontrahenta 43time.pl.
9.2. Dokonując anulacji rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.
9.3. Anulowanie rezerwacji usługi dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email biuro@43time.pl albo telefonicznie.
9.4. Doradca 43time.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa usługi, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.
a.) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić 43time.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych.b.) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.


§10 Warunki anulowania rezerwacji przez kontrahenta 43time.pl


10.1. Zasady anulowania usługi zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa kontrahenta.
10.2. 43time.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez kontrahenta 43time.pl.
10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez kontrahenta 43time.pl, przesyłane będą przez 43time.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.
§11 Obsługa posprzedażowa


11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z 43time.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej usłudze lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
11.2. Do 24 godzin przed wyjazdem Klient zobowiązany jest skontaktować się z 43time.pl w celu potwierdzenia rozpoczęcia trwania usługi.
11.3. 43time.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji na podstawie otrzymanego od kontrahenta komunikatu.
§12 Postępowanie reklamacyjne


12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez kontrahenta 43time.pl mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez naszego kontrahenta świadczeń zawartych w Umowie zakupionej za pośrednictwem 43time.pl usługi.
12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres naszego kontrahenta. Reklamacje rozpoznaje kontrahenta na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej usługi. Przez fakt dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, nie ulegają zmianie strony stosunku zobowiązaniowego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi, stąd wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinny być kierowane do kontrahenta.
12.3. Zespół 43time.pl dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone przez 43time.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w 43time.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.
12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez 43time.pl należy składać na adres 43time.pl Alicja Haliniak ul. Brzozowa 6/7 32-660 Chełmek w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy biuro@43time.pl. 43time.pl rozpatrzy Państwa reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania.
12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Klientem) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§13 Postanowienia końcowe


13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez 43time.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
13.3. 43time.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez 43time.pl, wynikające z faktu nie wykorzystania usług w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od 43time.pl.
13.4. Korzystając z usług świadczonych przez 43time.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

O nas

SanatoriaSpa.pl powstał z myślą o promowaniu zdrowia witalnego oraz aktywnego wypoczynku, którego zaznać można w sanatoriach i ekskluzywnych ośrodkach SPA & Wellness prezentowanych na portalu. Wybierz swój ulubiony sposób wypoczynku: relaks, aktywność fizyczna, odnowa biologiczna, leczenie. Znajdziesz u nas bazę sanatoriów i hoteli SPA & Wellness w Polsce wraz z bogatą prezentacją samych Ośrodków, jak i ich oferty pobytowej. Doradzimy odpowiednie miejsce oraz pakiet pobytowy. Sprawdź nas i naszych kontrahentów. Zamów już dziś!

Zapraszamy do biura stacjonarnego w Nowym Targu przy ul. Waksmundzkiej 38.

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję